-23%

Tynk akrylowy TA 100-130

  • Duża odporność na warunki atmosferyczne
  • Wysoce elastyczny
  • Odporny na uszkodzenia mechaniczne
  • Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów
  • Łatwa aplikacja
  • Mało nasiąkliwy

123,00  (100,00  netto)

Tynk AKRYLOWY TA 100-130
Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowna na bazie dyspersji żywicy akrylowej z wypełniaczami mineralnymi i domieszkami modyfikacyjnymi. Dobrze urabialna, do nakładania ręcznego i mechanicznego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycnością, trwałością zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz na wpływ czynników atmosferycznych.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed aplikacją masę należy dokładnie wymieszać urzadzeniem wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym.

Struktura
Wielkość ziarna [mm]
Średnie zużycie [kg/m2]
Baranek
1
ok. 1,7
1,5
ok. 2,5
2
ok. 3,0
2,5
ok. 3,7
3
ok. 4,6

Powyższe parametry odnoszą się do temp. +20st.C i wilgotności ok 55%, w innych warunkach mogą ulec zmianie.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być równe, nośne, mocne, czyste, odłuszczone i jednolite. Wszystkie nietrwałe i luźne elementy należy usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić specjalnymi zaprawami wyrównojącymi. Podłoża o dużej wilgotności należy osuszyć przed przystąpieniem do pracy. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować GRUNTEM GTA 100.

Temeratura stosowania: od +5ºC do +25ºC.

Czas wysychania: ok 6 godzin. Czas pełnego utwardzenia ok. 48 godzin.

Scroll to Top